Spaarndammer Tunnel

Cestný tunel v Amsterdame

August 2015 – December 2016

Spaarndammer Tunnel je tunel pre automobilovú dopravu, nachádzajúci sa na západnom konci mesta Amsterdam, v Holandsku. Umožňuje prechádzať pod kanálom Westerdok, čím výrazne znižuje premávku v centre mesta. Tunel má celkovú dĺžku 900 metrov a šírku 20 metrov. Okrem zlepšenia dopravy v oblasti, bol tunel navrhnutý s ohľadom na estetiku tak, aby zapadol do historického charakteru okolitých budov. Stavba Spaarndammer Tunnel bola spustená v roku 2013 a trvala do roku 2018. Firma Opal Building bola v období rokov 2015 až 2016 zodpovedná za realizáciu monolitických betónových konštrukcií, vrátane výroby a inštalácie betónových stien a stropov tunela. Spolupráca firmy s hlavným dodávateľom bola úspešná, a tunel bol dokončený včas, bez vážnych problémov.

Spaarndammer Tunnel
Spaarndammer Tunnel
Spaarndammer Tunnel

Viac projektov